Châu Thành là một trong 2 huyện điểm được UBND tỉnh chọn thực hiện thí điểm chuyển đổi số (CĐS) cấp huyện. Đến nay, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TU của Tỉnh ủy về CĐS tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Châu Thành đã kế thừa và khai thác có hiệu quả hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư đồng bộ từ tỉnh đến huyện và từ huyện đến các xã, thị trấn trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin và CĐS, đặc biệt là trong công tác cải cách hành chính (CCHC).

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Châu Thành.

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Châu Thành.

Dịch vụ công trực tuyến

Huyện Châu Thành đã thực hiện CCHC một cách đồng bộ ở các cơ quan Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, xã, thị trấn. Huyện lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, thống nhất các văn bản chỉ đạo, các quy định của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác CCHC.

Tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát việc thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị. Xác định rõ kết quả đối với từng nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) được giao nhiệm vụ.

Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị của huyện đã bám sát nhiệm vụ CCHC, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục về công tác này với nhiều hình thức phong phú; lồng ghép tuyên truyền CCHC với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về CCHC của CB, CC, VC và các tổ chức, người dân…

Qua đó, công tác CCHC trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Đặc biệt, đối với việc tiếp công dân, giải quyết các thủ tục hành chính công trực tuyến (toàn trình và một phần). Các tổ chức, người dân ngày càng tiếp cận nhanh chóng đối với dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), rút ngắn thời gian, thuận tiện hơn trong giao dịch. Đội ngũ CB, CC, VC đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hữu Định được xem là một trong những xã có cách hỗ trợ người dân thực hiện các DVCTT khá hiệu quả thời gian qua. Cách làm của UBND xã Hữu Định là thành lập các tổ hướng dẫn, với nòng cốt là các thành viên trong Tổ CĐS cộng đồng của xã, hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công.

Theo đó, khi người dân có yêu cầu thực hiện các thủ tục liên quan đến dịch vụ công, nếu am hiểu, thành thạo sử dụng máy vi tính, có điện thoại thông minh, CB xã sẽ hướng dẫn thực hiện các thủ tục gửi hồ sơ qua DVCTT. Trường hợp người dân không có điện thoại thông minh, không thành thạo vi tính, CB sẽ hướng dẫn người dân khai hồ sơ trực tiếp sau đó gửi hồ sơ trực tuyến.

Chủ tịch UBND xã Hữu Định Nguyễn Văn Trường cho biết: Qua thời gian tổ chức thực hiện, tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại xã đạt được nhiều kết quả tích cực, nâng cao năng lực và chất lượng phục vụ của đội ngũ CB, CC xã và từng bước tin học hóa trong quản lý, điều hành công vụ gắn với CĐS trên địa bàn.

Mô hình trung tâm phục vụ hành chính công

Thời gian qua, huyện Châu Thành đã xây dựng, vận hành hiệu quả bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện theo mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã được xây dựng theo hướng hiện đại với mức độ hài lòng của người dân đạt cao.

Bộ phận một cửa hiện đại được bố trí hệ thống quầy giao dịch đồng bộ, các trang thiết bị hiện đại với máy tra cứu thủ tục hành chính, máy lấy số thứ tự giao dịch, máy in, máy scan, máy photo, màn hình hiển thị thông tin, camera giám sát, màn hình tivi… lắp đặt hệ thống Wifi, âm thanh, khu vực ngồi chờ có máy lạnh, nước uống, báo, tạp chí phục vụ người dân miễn phí; thái độ của CB, CC, VC phục vụ người dân, doanh nghiệp ân cần, chu đáo…

Từ đó, huyện đã giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch và hạn chế khâu trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định.

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Châu Thành ngày càng mạnh mẽ. Đến nay, đội ngũ CB, CC đều được trang bị máy tính và kết nối Internet để truy cập thông tin phục vụ công tác chuyên môn.

Tỷ lệ văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 98% và được triển khai dùng chung 1 phần mềm (VNPT-iOffice) thống nhất từ cấp huyện đến cấp xã và thực hiện được chức năng liên thông văn bản 4 cấp từ Trung ương đến cấp xã.

Có trên 60% CB, CC thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử làm công vụ để trao đổi công việc. 100% thủ tục hành chính của huyện đủ điều kiện đã được cung cấp DVCTT trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

Huyện Châu Thành cũng đã thành lập Trung tâm Điều hành thông minh huyện phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành với 7 phân hệ. Hiện tại, huyện đang xây dựng thêm hai phân hệ du lịch và nông nghiệp để tích hợp dữ liệu từ phần mềm CĐS ngành nông nghiệp và trang web du lịch của huyện lên trung tâm này.

Để triển khai thực hiện họp không giấy, Châu Thành đã xây dựng được chuyên trang tài liệu phục vụ các cuộc họp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; trang bị thêm 55 máy tính bảng cho thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đại biểu HĐND huyện và thành viên UBND huyện.

Ngoài ra, huyện cũng đã xây dựng trang thông tin điện tử cho 21 xã, thị trấn, có thành lập ban biên tập, duy trì hoạt động cung cấp thông tin về hoạt động của huyện và các xã, thị trấn. Cầu hội nghị trực tuyến từ huyện đến 21 xã, thị trấn cũng đã được đầu tư, xây dựng để phục vụ họp trực tuyến từ Trung ương đến tỉnh, huyện, xã, thị trấn.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

Về định hướng CĐS để đưa Châu Thành ngày càng phát triển, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phạm Văn Sang cho biết, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, CĐS theo hướng thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, tăng cường công tác CCHC và nâng cao chất lượng các chỉ số cạnh tranh của tỉnh, đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính và quy chế dân chủ cơ sở trong quản lý hành chính nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền thân thiện, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn.

Huyện tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện theo mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công từng bước nâng cao tỷ lệ hộ dân trên địa bàn có tài khoản trên Cổng dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu được triển khai DVCTT một phần và toàn trình…

Kế thừa và phát huy nhưng kết quả đạt được, huyện Châu Thành sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt việc CĐS trên địa bàn huyện trong thời gian tới. CĐS để hướng tới mục tiêu thay đổi cách sống, phương thức làm việc, sản xuất, kinh doanh của người dân, chính quyền, doanh nghiệp trên địa bàn dựa trên các công nghệ số. Từ đó, mở ra cơ hội mới cho phát triển bền vững cho huyện trong tương lai.

Đến nay, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện của cấp huyện và cấp xã thực hiện cung cấp DVCTT toàn trình (trừ hồ sơ, công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 100% cơ quan Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, xã ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý, điều hành. 95% các cơ quan Đảng, hành chính Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện có cơ cấu CB, CC, VC theo vị trí việc làm, đạt chuẩn về trình độ, năng lực và được bố trí phù hợp với vị trí việc làm (đạt 98,78%). 100% CB, CC, VC lãnh đạo, quản lý đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

Bài, ảnh: Trung Trí (Báo Đồng Khởi)