chạy không tải

Cập nhập tin tức chạy không tải

Ô tô mới có nhất thiết phải nổ máy để vài phút mới được đi?

Trước đây dùng ô tô cũ tôi được khuyên nên có thói quen nổ máy chạy không tải vài phút trước khi lăn bánh để bền máy, giờ có nên áp dụng với xe mới?