chạy ngang

Cập nhập tin tức chạy ngang

Lịch sử đồ họa game - Phần 1: Thuở sơ khai

Nói đi nói lại, đồ họa vẫn luôn là một phần không thể thiếu đối với thế giới game muôn màu của chúng ta.