chế độ URF trong LMHT

Cập nhập tin tức chế độ URF trong LMHT

Những đội hình thích hợp nhất phù hợp với chế độ Ultra Rapid Fire

Hãy điểm qua những đội hình "siêu bựa" nhưng vô cùng hiệu quả trong Ultra Rapid Fire nhé.