chênh lệch giàu nghèo

Cập nhập tin tức chênh lệch giàu nghèo

Đường sá Thái Lan - Nơi người nghèo dễ chết

Những quy tắc ở một xã hội có sự bất bình đẳng lớn như Thái Lan còn mở rộng tới cả đường sá, nơi người nghèo dễ chết hơn người giàu.

Làm ra 21 nghìn tỷ USD, Mỹ nhiều tiền nhất nhưng không phải giàu nhất

GDP lớn nhất không có nghĩa là nước giàu nhất thế giới, ngay cả nước Mỹ vẫn chỉ đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng này.