Một nhạc phẩm hài hước về nỗi niềm khó khăn khi leo rank MMR trong DOTA 2 của Đao Kiếm Studio và Pew Pew Studio. Phần nhạc được 'đạo' lại từ bài hát Tìm Lại Bầu Trời nổi tiếng do ca sĩ Tuấn Hưng trình bày.

Sau đây là lời bài hát:

Anh khóc, vì giờ đây anh đã vỡ charm rồi

Anh khóc, vì giờ đây rank đã thua thật rồi

Anh nhớ lời hẹn 4k không xa rời mà giờ đây sao có 2 ngàn 2

Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời

Server Sea dường như ta đã hết yêu nhau rồi

Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi Pì noy ơi tại sao vào pick ngay toàn core

Tại anh luôn ngu si hay tại anh quen chơi cave mỗi ngày?

Để giờ đây khi vào pick cuối team luôn chơi ngu quá vậy

Trong trò chơi đôi lúc ta hay xạo lềnh anh biết

Nhưng thua suốt thì uninstall cho nhanh

Vậy thôi anh đây không care vào game ra ngay mid nào

Nơi mà anh khi chưa leo rank, anh thấy chơi vui hơn nhiều

Anh xin lỗi, vì đã tắt chat cả trận của team

Nhưng thế thì mới mong đem lại MMR

Anh khóc, vì giờ đây anh đã vỡ charm rồi

Anh khóc, vì giờ đây rank đã thua thật rồi

Anh nhớ lời hẹn 4k không xa rời mà giờ đây sao có 2 ngàn 2

Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời

Server Sea dường như ta đã hết yêu nhau rồi

Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi Pì noy ơi tại sao vào pick ngay toàn core

Tại anh luôn ngu si hay tại anh quen cave mỗi ngày?

Để giờ đây khi vào pick cuối team luôn chơi ngu quá vậy

Trong trò chơi đôi lúc ta hay xạo lềnh anh biết

Nhưng thua suốt thì uninstall cho nhanh

Vậy thôi anh đây không care vào game ra ngay mid nào

Nơi mà anh khi chưa leo rank, anh thấy chơi vui hơn nhiều

Anh xin lỗi, vì đã tắt chat cả trận của team

Nhưng thế thì mới mong đem lại MMR

Theo Trí Thức Trẻ