Ông Cao Hoàng Long – Nghiên cứu sinh – Chuyên gia năng suất đến từ Viện Năng suất cũng cho biết thông tin trên tại một buổi hội thảo về Chuyển đổi số trong doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ vừa qua.

{keywords}
Trung tâm IDC: Thúc đẩy năng suất, chất lượng và chuyển đổi số cho doanh nghiệp CNHT Việt Nam

Kết quả điều tra, khảo sát 200 doanh nghiệp, có 7% doanh nghiệp rất quan tâm tới đầu tư, đổi mới công nghệ; 41% khá quan tâm, chiếm đại đa số. 21% doanh nghiệp rất quan tâm tới đổi mới, phát triển khoa học công nghệ, 43% quan tâm tới đổi mới khoa học công nghệ và 26% rất quan tâm tới nghiên cứu, áp dụng các công nghệ quản lý nâng cao năng suất và 39% doanh nghiệp quan tâm tới vấn đề này.

Ông Cao Hoàng Long cũng chỉ ra thực trạng đổi mới sản xuất trên thế giới, lợi ích công nghiệp 4.0 mang lại cho tất cả các bên liên quan trong hệ sinh thái đổi mới kỹ thuật số, cũng như giải pháp giúp doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tìm đường vượt qua “rừng rậm” của công nghiệp 4.0 và số hóa. Đánh giá cao chuyển đổi số trong doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, Viện Năng suất cũng đang triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Liên quan đến vấn đề nâng cao năng suất, Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp cho biết, đơn vị đã từng bước triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp và đạt được nhiều kết quả nhất định.

Hơn 300 chuyên gia tư vấn cải tiến sản xuất đã hoàn thành chương trình hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng chuyên gia tư vấn cải tiến sản xuất phối hợp với Công ty Samsung Điện tử Hàn Quốc. Đây chính là nguồn lực tư vấn cải tiến có chất lượng cao đã và đang kết hợp với Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương hỗ trợ tư vấn cải tiến sản xuất cho hơn 150 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên toàn quốc

 

Thu Uyên