chi giả

Cập nhập tin tức chi giả

Chi giả 'thông minh' sẽ có thể điều khiển được bằng suy nghĩ

Các nhà nghiên cứu MIT đã cho ra đời loại chi giả có thể phản ứng song song với suy nghĩ của con người.

Tìm ra cách tái tạo tay, chân cho người cụt

Lần đầu tiên trên thế giới, các nhà khoa học đã có thể tạo ra một cánh tay sống trong phòng thí nghiệm. Và khi ghép nối nó cho một con chuột, "chi sinh học" này nhanh chóng căng đầy máu và cử động được.