chi phí cắt cỏ

Cập nhập tin tức chi phí cắt cỏ

Giám đốc Sở Xây dựng HN: Nhiều khi để cây tự nhiên đẹp hơn cắt tỉa

Theo GĐ Sở Xây dựng HN Lê Văn Dục, nhiều khi phát triển tự nhiên còn đẹp hơn cắt tỉa cây xanh tròn vuông".