chi phí xăng dầu

Cập nhập tin tức chi phí xăng dầu

Các chuyên gia nhận định, chi phí kinh doanh là điểm nghẽn mấu chốt trong cung ứng xăng dầu. Ngoài ra, các yếu tố khác như quản lý chất lượng, hệ thống phân phối... cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tăng chi phí để tính giá xăng

Trong văn bản gửi Bộ Công Thương ngày 8/11, Bộ Tài chính cho biết sẽ tăng chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam đối với nguồn xăng dầu nhập khẩu để tính giá cơ sở xăng dầu.