Chỉ thị số 05

Cập nhập tin tức Chỉ thị số 05

Đà Nẵng: Gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 và Chỉ thị 05 với các nhiệm vụ chính trị

Đà Nẵng sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TU 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sơ kết 5 năm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Triển khai Chỉ thị 05 gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Việc triển khai Chỉ thị 05 gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị được coi trọng, tạo sự chuyển biển tích cực trong nhận thức và hành động.

Cần Thơ: Sôi nổi thực hiện Chỉ thị số 05, xây dựng Đảng bộ trong sạch

Các phong trào thi đua được Cần Thơ triển khai sôi nổi, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình, tiêu biểu được tuyên dương, nhân rộng, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Cần Thơ thực hiện Chỉ thị số 05: Các phong trào thi đua được tổ chức sôi nổi, thiết thực

Tại Cần Thơ, các phong trào thi đua được tổ chức sôi nổi, thiết thực. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình, tiêu biểu được tuyên dương, nhân rộng, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố.