Chỉ thị số 17

Cập nhập tin tức Chỉ thị số 17

Từ tỉnh ngoài về Hà Nội phỏng vấn xin visa đi du học có được không?

Nhiều bạn đi du học, muốn vào Hà Nội để phỏng vấn xin visa, thắc mắc không biết trong đợt thực hiện Chỉ thị 16 này thì cần điều kiện gì?

Theo quy định mới nhất, đi lại giữa Hà Nội và tỉnh ngoài cần giấy tờ gì?

Bạn đọc có hộ khẩu ở Hà Nội hỏi về việc đi lại giữa Vĩnh Phúc và Hà Nội cần có giấy tờ gì.