Chiếc đồng hồ Rolex Reference 6062

Cập nhập tin tức Chiếc đồng hồ Rolex Reference 6062

Đồng hồ Rolex Vua Bảo Đại 2,5 triệu USD: Đắt bậc nhất thế giới

Chiếc đồng hồ Rolex Reference 6062 của vua Bảo Đại có tuổi đời hơn nửa thế kỷ có giá siêu đắt.