Tổng cục Hậu cần vừa tổ chức hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” Trung đoàn Bộ binh đủ quân năm 2015.

Theo đánh giá của ban tổ chức, qua hơn 6 tháng chuẩn bị, các đơn vị đã hoàn thành khối lượng lớn công việc trên cả 6 nội dung thi.

Kết quả hội thi đã tạo nên diện mạo doanh trại các đơn vị thay đổi theo hướng khang trang, sạch, đẹp, chính quy hơn trước. Công tác quản lý đi vào nền nếp, chuẩn mực và đặc biệt là đã hình thành ý thức của bộ đội trong sử dụng, quản lý tài sản doanh trại và giữ gìn vệ sinh môi trường trong doanh trại.

Một số hình ảnh tiêu biểu và kết quả cụ thể của các đơn vị:

{keywords}

Chiến sĩ đại đội 12, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, Quân khu 1 chăm sóc bồn hoa cây cảnh

{keywords}

"Công viên" của Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu 2

{keywords}

Chiến sĩ Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu 2 sửa chữa cửa

{keywords}

Chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 395, Quân khu 3 chăm sóc khuôn viên doanh trại

{keywords}

Trung đoàn 2, Sư đoàn 395, Quân khu 3 và đơn vị kết nghĩa tổ chức trồng cây

{keywords}

Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4 đổ bê tông đường nội bộ

{keywords}

Phòng nghỉ của bộ đội Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4 được sắp đặt chính qui, thống nhất

{keywords}

Một góc doanh trại Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5

{keywords}

Những "thợ xây" khéo tay của Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, Quân khu 7

{keywords}

Phòng tập thể lực của Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội mới được xây dựng

{keywords}

Cây xanh phủ kín doanh trại Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1

{keywords}

Làm đường nội bộ ở Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4


Theo QĐND