chiếm quyền điều khiển

Cập nhập tin tức chiếm quyền điều khiển

Iran trưng video chiếm quyền kiểm soát máy bay không người lái Mỹ

Một tư lệnh cấp cao Iran tuyên bố nước này đã chiếm quyền kiểm soát một số máy bay không người lái Mỹ và trưng video chứng minh.

Hacker tiết lộ cách cướp quyền điều khiển mọi máy bay không người lái

Một chuyên gia bảo mật đã tiết lộ cách dùng một thiết bị phát vô tuyến phổ biến để chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn các máy bay không người lái đang vận hành trên không trung, ở gần đó.