chiến đấu với nhân vật ảo

Cập nhập tin tức chiến đấu với nhân vật ảo

Độc đáo game thủ tự đưa mình vào thế giới ảo của Street Fighter

(GameSao) - Phải nói rằng game thủ này đã hết sức sáng tạo và thực sự được bước vào "đấu đá" với các nhân vật trong game.