chiến thắng 30/4

Cập nhập tin tức chiến thắng 30/4

Những bài học từ chiến thắng 30/4 mãi mãi là tài sản vô giá của dân tộc

Chiến thắng 30/4 là đỉnh cao sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, những bài học rút ra từ chiến thắng này mã mãi là tài sản vô giá của dân tộc ta trong sự nghiệp cách mạng hiện nay.

Tổng bí thư viết về chiến thắng 30/4

 VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chiến thắng 30/4.