Chính phủ điệu tử

Cập nhập tin tức Chính phủ điệu tử

61% hồ sơ tại xã Diễn Cát (Nghệ An) được nộp trên môi trường điện tử

Hướng tới xây dựng NTM thông minh, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

36 màn hình giúp Thủ tướng và Chính phủ nắm tình hình trên mọi miền

Dự kiến trong tháng 8/2020, Chính phủ sẽ khai trương Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành trên diện tích khoảng 200 m2, với 36 màn hình để giúp Thủ tướng nắm thông tin.

Bộ Chính trị ra Nghị quyết về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về một  số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.