- Theo Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hôm 25/11, phần mềm đảm bảo an ninh, an toàn mạng và bảo mật thông tin ở mức cao sẽ được khuyến khích phát triển trong thời gian tới.

{keywords}

Ngoài ra, trong danh mục này còn đề cập đến một số sản phẩm công nghệ cao khác như thẻ thông minh và đầu đọc thẻ thông minh; hệ thống thiết bị ngôi nhà thông minh; hệ thống điều khiển giao thông thông minh; hệ thống xét nghiệm tự động và đồng bộ; vệ tinh và thiết bị vệ tinh... Tổng cộng sẽ có 114 sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển kể từ ngày 15/1/2015, theo như Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng trong dịp này, Thủ tướng cũng đã ký phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, trong đó nêu rõ sẽ ưu tiên đầu tư phát triển 58 công nghệ như Công nghệ thiết kế, chế tạo các vi mạch điện tử tích hợp (IC); công nghệ trí tuệ nhân tạo; công nghệ điện tử linh hoạt (FE); công nghệ hàng không, vũ trụ; công nghệ thiết kế, chế tạo robot; công nghệ chiết trong sản xuất vật liệu siêu sạch ở quy mô công nghiệp; công nghệ vật liệu nanô...

Theo Cổng thông tin Chính phủ, quyết định mới này được ban hành để thay thế Quyết định số 49/2010 của Chính phủ kỳ ngày 19/7/2010 phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển. Sau 4 năm thực hiện, một số công nghệ cũng như sản phẩm công nghệ thuộc Danh mục đi kèm Quyết định số 49 cần phải được bổ sung, cập nhật hoặc loại bỏ để phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới cũng như tại Việt Nam.

T.C