Bộ TT&TT sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các phương án trước ngày 25/4/2019

Theo Văn phòng Chính phủ, xét báo cáo của Bộ TT&TT và ý kiến của các Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và ý kiến của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện Việt Nam (VTC), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa yêu cầu Bộ TT&TT tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan để đề xuất các phương án xử lý.

Trong đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Bộ TT&TT cần lưu ý làm rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền quyết định, đánh giá tác động các mặt của từng phương án, đề xuất phương án tối ưu.

Bộ TT&TT báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề liên quan trước ngày 25/4/2019.