chính sách đất đai

Cập nhập tin tức chính sách đất đai

Condotel được cấp sổ đỏ, siết điều kiện đấu giá đất

Condotel, officetel được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, bổ sung thủ tục cấp sổ đỏ online, điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất... là những quy định mới về đất đai sẽ có hiệu lực từ tháng 5/2023.

Trung ương thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đất đai

Trung ương thảo luận tổ về đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.

Dồn tiền mua nhà đất không thể bỏ qua loạt chính sách thay đổi năm 2020

- Từ đầu năm 2020, nhiều chính sách đất đai, xây dựng thay đổi bắt đầu có hiệu lực như công bố bảng giá đất mới; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất...