chính sách mới có hiệu lực

Cập nhập tin tức chính sách mới có hiệu lực

Chính sách mới: Từ thiện phải ghi chép đầy đủ, gửi hàng xe khách phải đủ thông tin

Tháng 9 hàng loạt các chính sách mới như: làm từ thiện phải ghi chép đầy đủ; hay khi gửi hàng xe khách phải cung cấp những thông tin cơ bản cho nhà xe.