chính sách nhà ở

Cập nhập tin tức chính sách nhà ở

“Thu nhập dưới 10 triệu không có khả năng mua nhà”

Có gần 20% hộ gia đình ở Việt Nam vẫn còn đang sống trong điều kiện khó khăn về nhà ở...

Nhà bán cho người nước ngoài tăng mạnh

Trong tháng 7/2015, hai thị trường lớn là Hà Nội và TP.HCM có khoảng 3.500 giao dịch. Trong đó, khoảng 10% giao dịch thuộc về Việt kiều và người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam.