chở bạn gái

Cập nhập tin tức chở bạn gái

Chạy xe máy vi vu trên làn ô tô, phóng luôn vào...'nhà đá'

Không những chở bạn gái trên làn đường dành cho ô tô, Toán còn dùng côn kim loại giấu trong cốp xe máy hành hung những người trên ô tô phía sau.

Phượt thủ Hà Nội chở bạn gái phóng xe sai làn ôm cái kết đắng

Phóng mô tô sai làn đường với tốc độ nhanh, phượt thủ Hà Nội nhận cái kết đắng khi tránh ô tô.