Hàng chục người đã tham gia vào cuộc giải cứu một em bé ở Hàn Quốc bị chó bitbull tấn công.


H.P (tổng hợp)