Chó hoang lôi tuột linh dương lên bờ xẻ thịt

 Con linh dương bị bầy chó hoang vây hãm dưới đầm nước đến mệt nhoài trước khi bầy chó lôi nó lên khỏi bờ xẻ thịt.

Con linh dương bị bầy chó hoang vây hãm dưới đầm nước đến mệt nhoài trước khi bầy chó lôi nó lên khỏi bờ xẻ thịt.


H.N (theo NatGeo)