chó rừng

Cập nhập tin tức chó rừng

Xem lửng mật và chó rừng đoạt mạng trăn khổng lồ như 'chơi kéo co'

Con trăn biến thành bữa ăn cho chó rừng và lửng mật, hai kẻ thù kéo qua kéo lại.

Chó rừng 'hoang tưởng' định tấn công sư tử

Con chó rừng tiến lại gần một con sư tử đực to lớn và định cắn đuôi con sư tử. May mắn là con chó nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình trước khi quá muộn.