cho thuê tài chính

Cập nhập tin tức cho thuê tài chính

VietinBank SME Club - thêm ‘đặc quyền’ cho DN vừa và nhỏ

Năm 2020 các đặc quyền của thành viên VietinBank SME Club được mở rộng với hệ sinh thái các công ty thành viên của VietinBank.

VietinBank chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài cho VietinBank Leasing

VietinBank lựa chọn Công ty Mitsubishi UFJ Lease & Finance (MUL) là Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài cho VietinBank Leasing và sẽ chuyển nhượng 49% vốn điều lệ của VietinBank Leasing do VietinBank làm chủ sở hữu cho MUL.