A.B (Theo Vision)

Con người sắp có thể du hành giữa các vì sao

Con người sắp có thể du hành giữa các vì sao

Các vì sao ở cách chúng ta khoảng 15.000 năm ánh sáng khiến việc du hành được xem là nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng chuyện vốn chỉ có trong các bộ phim khoa học viễn tưởng như Star Trek sắp trở thành hiện thực.