chơi họ

Cập nhập tin tức chơi họ

Chơi hụi, đi phường được chính thức quy định pháp lý

Theo đề nghị của Bộ Tư pháp, Chính phủ ban hành quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường và những điều kiện, thỏa luận liên quan.

Tan tác vì 'bão' họ: Một ngày đẹp trời tuyên bố vỡ nợ hoặc bỏ trốn

Như một kịch bản có sẵn, khi đã gom được số tiền kha khá, chờ đến một ngày đẹp trời, chủ họ bất ngờ tuyên bố vỡ nợ hoặc bỏ trốn khỏi địa phương.