chòm sao

Cập nhập tin tức chòm sao

4 chòm sao không thể “trông mặt mà bắt hình dong”

Có câu: "Biết người, biết mặt, khó biết lòng", bởi không phải ai cũng thể hiện đúng bản chất của mình ra bên ngoài. Đặc biệt là đối với 4 chòm sao dưới đây.

Sợ lỗi GPS, hải quân Mỹ dạy lính định vị bằng... chòm sao

Mỗi khi bị lỗi, GPS lại ảnh hưởng rất lớn tới các công ty cung cấp dịch vụ công nghệ chính xác cao trên khắp thế giới. Tuy nhiên, với đặc thù của mình, hải quân Mỹ cũng không phải ngoại lệ.