chọn nghề

Cập nhập tin tức chọn nghề

"Muốn không thất nghiệp, đừng chọn nghề nào"

Trước ngày khai giảng, mọi người trong gia đình mình tranh luận gay gắt câu hỏi này làm mình nhớ hồi năm 1999, lúc mình chuyển từ Châu Phi về Canada xin việc.