chọn trường cho con

Cập nhập tin tức chọn trường cho con

Ép con học để bố mẹ hạnh phúc?

Cái gì quan trọng nhất với con người? Nghĩ kĩ thì là hạnh phúc, chứ không phải thành công. Vậy con cái học trường tốt là hạnh phúc ư? Hạnh phúc đó của con cái hay của bố mẹ?