chồng chéo

Cập nhập tin tức chồng chéo

Có tiền ‘lót tay’ việc này mới xong

Với nỗ lực của Chính phủ, vài năm lại đây, thủ tục kiểm tra chuyên ngành có chuyển biến khá tốt. Song, nhiều DN vẫn kêu trời về thời gian kiểm tra kéo dài, thậm chí phải chi tiền “lót tay” mới xong việc.

Chấm dứt 3 bộ cùng canh 1 nồi cơm

Thay vì quản lý chồng chéo giữa 3 Bộ Y tế - Nông nghiệp - Công Thương, UBND cấp huyện,xã sẽ được toàn quyền ra thanh tra về an toàn thực phẩm trên địa bàn.