chống đại dịch

Cập nhập tin tức chống đại dịch

VNPT đồng hành cùng TP. Hồ Chí Minh đẩy lùi dịch Covid-19

Tập đoàn VNPT đang tiếp tục chung tay, góp sức cùng chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Doanh nghiệp bưu chính gấp rút xây dựng ứng dụng chống dịch Covid-19

- Cùng việc đẩy mạnh hoạt động chuyển phát để đảm bảo dòng chảy vật chất của xã hội trong đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp bưu chính còn gấp rút xây dựng và triển khai nhiều hệ thống ứng dụng công nghệ để chống dịch hiệu quả.