chồng vợ

Cập nhập tin tức chồng vợ

Lương cao gấp 3 vợ, tôi vẫn giặt giũ, quét nhà, rửa bát

Tôi, dù lương gấp ba vợ nhưng vẫn luôn nghĩ, ở trong gia đình này, tôi là chồng của vợ, là người phải đồng cam cộng khổ, san sẻ công việc với vợ.