Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản chính thức về phương án, giải pháp tháo dỡ phần công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng tại dự án số 8B Lê Trực (phường Điện Biên) quận Ba Đình.

Sau khi Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư công trình Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở bán và cho thuê tại số 8B phố Lê Trực phải nộp phương án phá dỡ theo cam kết trước ngày 15/11 tại UBND phường Điện Biên, Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục có văn bản chính thức về phương án, giải pháp tháo dỡ phần công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng tại dự án.

Theo đó nếu chủ đầu tư tự dỡ bỏ công trình sai phạm thì chủ đầu tư có trách nhiệm: thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực phù hợp để lập phương án, giải pháp tháo dỡ công trình và cũng phải thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực phù hợp để thực hiện thẩm tra phương án, giải pháp tháo dỡ.

{keywords}

Chốt phương án “cắt ngọn” tòa nhà 8B Lê Trực

Sau đó báo cáo UBND quận Ba Đình và Phòng Quản lý đô thị của quận để xem xét, cho ý kiến trước khi chủ đầu tư tổ chức phê duyệt phương án, giải pháp phá dỡ.

Trường hợp chủ đầu tư không tự phá dỡ phần công trình vi phạm thì sẽ bị cưỡng chế. Theo đó, UBND quận Ba Đình sẽ chỉ định đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực phù hợp để lập phương án, giải pháp tháo dỡ phần công trình vi phạm.

UBND quận Ba Đình cũng sẽ thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực phù hợp để thực hiện thẩm tra PA, giải pháp tháo dỡ này; sau đó UBND quận sẽ tổ chức phê duyệt. Chủ đầu tư phải tự chịu mọi chi phí lập, thẩm tra phương án, giải pháp tháo dỡ.

Toàn bộ chi phí thuê tư vấn lập phương án, giải pháp tháo gỡ và thẩm tra phương án, giải pháp tháo gỡ sẽ do chủ đầu tư nhà 8B Lê Trực chịu trách nhiệm.

Cũng tại văn bản trên, Sở Xây dựng yêu cầu giải pháp tháo dỡ phải bảo đảm an toàn về kỹ thuật, chịu lực của kết cấu công trình trong và sau khi phá dỡ cũng như bảo đảm về an toàn sử dụng, mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường, phòng chống cháy nổ… theo quy định.

Phương án, giải pháp tháo dỡ phải thể hiện được các biện pháp, trình tự, quy trình phá dỡ, các trang thiết bị, máy móc phục vụ tháo dỡ, biện pháp che chắn để bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cho công trình và các công trình liền kề, phương tiện, thiết bị, con người tham gia giao thông quanh khu vực trong suốt thời gian tháo dỡ.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu phương án, giải pháp tháo dỡ phải thể hiện sự phối hợp chặt chẽ của chủ đầu tư và các đơn vị thực hiện phá dỡ về công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện; thể hiện được sự phối hợp của chủ đầu tư với chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong quá trình tháo dỡ; thể hiện sự bảo đảm tiến độ thực hiện cũng như những yêu cầu của UBND TP và cam kết thực hiện của chủ đầu tư.

Hồng Khanh