chủ nghĩa MácLênin

Cập nhập tin tức chủ nghĩa MácLênin

Chủ nghĩa Mác - Lênin không lỗi thời

Các chính đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng luôn phải đứng trước những thách thức lớn của thực tiễn và những vấn đề rất nan giải về lý luận.

Khẳng định hệ giá trị khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh

 Sáng nay, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) và Trường Sĩ quan chính trị (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức hội thảo khoa học "Sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới" tại Bắc Ninh.

Đảng phải kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin

Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị: Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn VN, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH - Thường trực Ban Bí thư nói.