chủ quán net mất tiền vì cho chơi nợ

Cập nhập tin tức chủ quán net mất tiền vì cho chơi nợ

Đắng lòng chủ quán net mất cả chục triệu đồng vì cho chơi nợ

Tốt nhất, các chủ quán net nên nhất quán từ đầu đến cuối là không cho chơi nợ, đằng nào thì cũng thiệt, nên làm chặt ngay từ đầu cho đỡ rắc rối.