Chủ tịch UBND TP.HCM

Cập nhập tin tức Chủ tịch UBND TP.HCM

Quận 1 mời người giàu và chuyện không cấm hàng rong của Chủ tịch TP.HCM

Ngay sau khi Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng, không dẹp hàng rong để mời gọi các thương hiệu lớn, nhiều bạn đọc bày tỏ ủng hộ cách làm này.