chữ viết tay

Cập nhập tin tức chữ viết tay

Cách biến chữ viết tay thành font chữ trên máy Android

Nếu chán ngấy font chữ mặc định trong máy Android, bạn hoàn toàn có thể tạo ra một font chữ mới cho máy bằng chính chữ viết tay của mình.