chuẩn đầu ra

Cập nhập tin tức chuẩn đầu ra

Phải mất 10 năm mới xác định xong sinh viên ra trường có thể làm gì

Việc xây dựng chuẩn đầu ra tất cả các ngành nghề và bậc trình độ theo Khung trình độ quốc gia có thể mất từ 10-20 năm.

Tăng chuẩn ngoại ngữ, Học viện Báo chí có làm khó sinh viên?

Việc Học viện Báo chí và Tuyên truyền áp dụng chuẩn đầu ra môn Ngoại ngữ từ khóa 32 (tốt nghiệp năm 2016) khiến không ít sinh viên lo lắng. Nhà trường có làm khó sinh viên?