chuẩn

Cập nhập tin tức chuẩn

Toàn cảnh lộ trình số hóa truyền hình tại Việt Nam

 Cùng VietNamNet nhìn lại quá trình số hóa truyền hình tại Việt Nam được triển khai trong năm 2014.