Chuck Feeney

Cập nhập tin tức Chuck Feeney

Tỷ phú người Mỹ gốc Ireland Chuck Feeney đã cho đi mọi của cải của mình. Ông cũng dành 270 triệu USD để cải thiện hệ thống y tế công của Việt Nam.

Tỷ phú từ thiện 8 tỷ USD: Sinh ra tay trắng, cuối đời trắng tay

Ông chính thức rỗng túi, đi ở thuê vào tuổi ngoài 80, nhưng đã hoàn thành khát vọng “cho đi khi còn đang sống”.