chứng nhận xuất xứ

Cập nhập tin tức chứng nhận xuất xứ

Công văn khẩn cấp, bộ lập tức ra tay, ngàn DN thoát nỗi sợ

Ngay sau công văn hỏa tốc của Tổng cục Hải quan gửi Bộ Công Thương về áp dụng C/O mẫu E mới của Trung Quốc, cùng ngày 23/8, Bộ Công Thương có văn bản trả lời.

Toàn văn hiệp định TPP nặng 45 kg, cao 1 mét

TPP là hiệp định thương mại tinh vi và phức tạp nhất trong lịch sử thế giới. Toàn văn TPP gồm 5.544 trang, khi in ra sẽ có một chồng văn bản cao gần 1 mét, nặng 45kg.