chương trình độc hại

Cập nhập tin tức chương trình độc hại

(GameSao.vn) – Tất cả bắt nguồn từ một chương trình đào tiền ảo chạy ngầm ngay khi khởi động client game.