chương trình phục hồi kinh tế

Cập nhập tin tức chương trình phục hồi kinh tế

Phó Thủ tướng: Đã thực hiện 33,5 nghìn tỷ đồng phục hồi kinh tế

Phó Thủ tướng cho biết, kết quả thực hiện chương trình phục hồi kinh tế đến hết tháng 5 đã thực hiện khoảng 33,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó, việc miễn, giảm thuế, phí là 22,6 nghìn tỷ đồng (đạt khoảng 35% kế hoạch).

Thủ tướng đôn đốc triển khai ngay chương trình phục hồi kinh tế

Thủ tướng đôn đốc các Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chi tiết về gói 350.000 tỷ hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết 43 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội vừa được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành ngày 17/1.

Thủ tướng: Chính phủ sẽ có gói kích thích nền kinh tế quy mô đủ lớn

Chính phủ đang xây dựng Chương trình phục hồi và phát triển KTXH với yêu cầu chính sách hỗ trợ, kích thích có quy mô đủ lớn, phạm vi và thời gian phù hợp.