Chương trình phục hồi và phát triển

Cập nhập tin tức Chương trình phục hồi và phát triển

Tháo gỡ cho gói chính sách hỗ trợ

Các chính sách của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã góp phần đưa tăng trưởng GDP hồi phục nhanh chóng và thuộc top cao của thế giới. Tuy nhiên, nhiều chính sách hỗ trợ vẫn chưa được thực thi như kỳ vọng.