chương trình Táo Quân

Cập nhập tin tức chương trình Táo Quân

Nhiều ý kiến cho rằng quảng cáo trong Táo Quân là tất yếu, nhưng cũng nên có chừng mực, nhất là khi sử dụng chính lời thoại của diễn viên.

Những hình ảnh đầu tiên về Táo Quân 2017 đã chính thức lộ diện

(GameSao.vn) - Những vấn đề được tập trung chủ yếu của Táo Quân năm nay là ô nhiễm môi trường, bổ nhiệm chức vụ sai quy định, những vấn đề nổi cộm của giáo dục, ý tế và kinh tế - công thương.