chuyển dịch sản xuất

Cập nhập tin tức chuyển dịch sản xuất

Xu hướng chuyển dịch sản xuất công nghệ ra khỏi Trung Quốc: Cơ hội cho ai?

Một số sản phẩm iPhone mới nhất của Apple sẽ được sản xuất tại Ấn Độ, trong khi đó, Google chọn Việt Nam là nơi thực hiện một phần mẫu điện thoại Pixel của hãng. Làn sóng chuyển dịch sản xuất công nghệ rời khỏi Trung Quốc đang ngày càng mạnh mẽ.